Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Kulak Zarına Tüp Takılması

Bildiğiniz gibi 5 duyu organımızdan biri olup işitme görevini yapan ve aynı zamanda da denge sağlayıcımız olan kulaklarımız, iç, orta ve dış kulak olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Ve haliyle dış ortama açık olan kısmından gelebilecek tehlikeler iç kısımlarda tahribat yapabilmekte ve işitme güçlüğü çekmemize sebep olmaktadırlar. Orta kulak kısmında gerek dışarıdan gelen tehlikelerden dolayı gerekse doğuştan gelen bozukluk veya zayıflıklardan dolayı bazen problemler olabilmekte ve cerrahi kesim olmadan kulak yolundan kulak zarına ulaşılarak tüp takılmak suretiyle sorunlar giderilmeye çalışılmaktadır.

Kulak Zarına Hangi Durumlarda Tüp Takılır

Akraba evliliğinden kaynaklı genetik zayıflıklardan tutun da annenin hamileliğinde geçirdiği kızamıkçık ve enfeksiyonlara, doğum sonrasında geçirilen menenjit, suçiçeği, kabakulak gibi hastalıklara ve yine çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak orta kulakta efüzyon denilen sıvı birikmesi olabilmektedir. Başlangıçta akışkan olan bu sıvı zamanla daha yoğun bir kıvam alarak yapışkan hale gelebilir, kulak zarını inceltebilir ve zaten incelen zarın, orta kulak kemikçiklerine de yapışıp tahrip olmasıyla işitme kayıpları yaşanabilmektedir. Daha çok çocuklarda gördüğümüz bu durumlarda, kulak zarına tüp takılarak orta kulakta biriken bu sıvının tahliye edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kısmi duyma problemleri yaşayan çocukların dil gelişimlerinde zayıf olacakları, olaylara anlam veremedikleri için asabi tavırlar sergileyecekleri ve bu durumun başarılarını olumsuz yönde etkileyeceği gerçeği kaçınılmaz olacaktır. Erişkinlerde ise alerjik nezle, sinüzit, geniz eti gibi problemlerden kaynaklı burun tıkanıklıklarında, kulak zarı ya da östaki borusunun anatomik bozukluklarında bu sıvı birikmesi görülebilmektedir. Öyle ki üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişinin uçak yolculuğu esnasında dahi burun tıkanıklığından dolayı orta kulak sıvısı oluşabilmektedir. Aynı şekilde enfeksiyon olmasa dahi uçuş ve dalışlardaki basınç farklılıkları kulakta travmalara sebep olabilmektedir. Tüm saydığımız bu durumlarda ve müzmin orta kulak iltihaplanmalarında şayet ilaç tedavisi ile sorun giderilemiyorsa kulak zarına tüp takılması gerekecektir.

Kulak Zarına Tüp Takılma İşlemi

Gelişen teknoloji ile özel mikroskop ve endoskoplar yardımıyla kulak zarı 15-20 kat büyütülerek görülebilmekte ve bağlı olan ekranlardan rahatlıkla izlenebilmektedir. Yapılan genel anesteziden sonra işleme ilkin, parasentez veya miringotomi olarak adlandırdığımız, dış kulak yolundan ilerleyerek cerrahi yöntemlerle kulak zarına çizik atma olayı ile başlanmaktadır. Ve böylece kulak zarında oluşturulan yaklaşık 2 mm çapındaki delikten orta kulaktaki sıvı vakum yolu ile dışarı çekilir. Daha sonra metal, plastik veya teflon gibi farklı malzemelerden yapılmış olup ortasında kanalı olan küçük, silindir şeklindeki tüp, hekim tarafından özel aletler kullanılarak bir ucu orta kulakta, diğer ucu dışarıda kalacak şekilde zardaki delikten geçirilip yerleştirilir ve orta kulağın hava alması, aynı zamanda da basıncın dengelenmesi sağlanır. Böylece bir nevi, östaki borusunun görevini de yapmış olacaktır. Haliyle orta kulaktaki eksi basınç ortadan kalkınca enfeksiyon düzelmeye başlayacak ve onarıcı hücreler görevlerine devam edeceklerdir. Takılan kulak tüpü kısa süreli tüplerden ise genelde 6 ila 12 ay boyunca yerinde kalır, dışarıdan görünmez ve daha sonra siz farkında olmadan kulak yoluna düşer. Yapıcı hücreler de bu esnada zardaki deliği kapatırlar. Bunun yanında 1 yılı aşkın süre kulakta kalabilen uzun süreli T-tüp adı verilen tüpler de kullanılmaktadır. 1 yılın sonunda yapılan kontrollerde kulak tüpü düşmemiş ise veya yeniden orta kulak iltihaplanması, sıvı oluşumu gözleniyorsa hekiminiz duruma müdahale edecektir. Kulak tüpünün takılı olduğu süre boyunca kulağa su kaçmamasına, banyo yapma, suda yüzme gibi durumlarda vazelinli kulak tıkaçları kullanmaya ve temizliğe dikkat etmek gerekmektedir. Böylece sağlıklı bir tedavi süreci gerçekleşecek ve işitme kaybınız önlenmiş olacaktır